آرتین اسپورت | دکتر تورج عنصری
حضور تیم دفاع شخصی کمیته کیک بوکسینگ و انجمن موی تای دانشگاه پیام نور در مسابقات دفاع شخصی سپاه حضرت محمد رسول اکرم (ص)
حضور تیم دفاع شخصی کمیته کیک بوکسینگ و انجمن موی تای دانشگاه پیام نور در مسابقات دفاع شخصی سپاه حضرت محمد رسول اکرم (ص)
چهارشنبه, 16 ارديبهشت 808 20:16
 

تیم دفاع شخصی کمیته کیک بوکسینگ و انجمن موی تای دانشگاه پیام نور در مسابقات دفاع شخصی کشوری سپاه لشگر27 حضرت رسول اکرم (ص) حضور بهم رسانید:

تیم دفاع شخصی کمیته کیک بوکسینگ و انجمن موی تای دانشگاه پیام نور در مسابقات دفاع شخصی کشوری سپاه لشگر27 حضرت رسول اکرم (ص) حضور بهم رسانید:

 

تیم  دفاع شخصی مذکور در روز جمعه ساعت 9 صبح مصادف 27 آبان ماه در مسابقات کشوری دفاع شخصی سپاه حضرت رسول اکرم (ص) شرکت نموده است، و هدف از این حضور ، حمایت از مقام معظم رهبری و ولایت وفقیه بوده است. علی رغم اینکه اعضای این دو رشته رزمی توانمندی چندانی در حرکات نمایشی نداشته اند، اما در مدت دو هفته این تیم تشکیل شده و این دعوت را لبیک گفتند، علی رغم اینکه نتوانستند مقامی کسب کنند، اما به گفته شاهدین و ناظرین تیمی منظم و قابل توجه بوده، که با کمی تمرین بیشتر و تغییرات کوچک توانمندی کسب مقام قابل توجه را نیز داشته است.

اعضای این تیم به شرح ذیل می باشند:

1. دکتر تورج عنصری   ورزشکار - سرپرست تیم

2. فرهاد رشتی زاده

3. استاد علیرضا طائف

4. میثم آسمانی

5. رادین طالب

6. محمد جواد کاظمی

7. حسین کریمی

8.سید محمد جواد پیروان

فایل های پیوست