آرتین اسپورت | دکتر تورج عنصری

دوره آموزشی

محصول عکس توضیح کوتاه دسته قیمت ظرفیت
کلاسهای استاد دکتر عنصری کلاسهای آموزشی دکتر عنصری برنامه آموزشی دفاع شخصی

تماس بگیرید:

110
سمینار بزرگ دفاع شخصی(برگزار شد)

سمینار بزرگ دفاع شخصی

دوره آموزشی

500,000ریال

499